Gå direkt till huvudinnehållet

Mpox (tidigare apkoppor)

Senast uppdaterad: Publicerad:


Definition:
Infektionssjukdom på grund av monkeypoxvirus, MPXV.
Förekomst:
Folkhälsomyndigheten rapporterade i mitten av maj 2022 om ett utbrott av mpox i Europa. Tidigare har sjukdomen varit sällsynt.
Symtom:
Allmänsymtom med feber, huvudvärk, muskelvärk och trötthet under 1–3 dagar. Därefter utslag i ansikte, extremiteter, bål och genitalier. 
Kliniska fynd:
Papler, pustler, vesikler, sår som är 5–10 mm stora, ett par till tusentals lesioner. Mukosala lesioner i mun, öga och genitalier förekommer.
Diagnostik:
Diagnosen bör misstänkas hos alla med utslag och lesioner på kroppen. Diagnosen ställs med hjälp av PCR, kontakt med smittskyddsläkare tas innan eventuell provtagning. 
Behandling:
Ingen specifik behandling, stödjande behandling. Smittspårning och skyddsåtgärder. Vaccin kan ges till vissa riskgrupper efter exposition.
 1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om apkoppor. 2022-05-23 (hämtad 2022-05-23). www.folkhalsomyndigheten.se  
 2. Folkhälsomyndigheten. Apkoppor (Internationellt maj 2022-). Uppdaterat: 2022-07-07 (hämtad 2022-07-11). www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. Petersen E, Kantele A, Koopmans M, et al. Human Monkeypox: Epidemiologic and Clinical Characteristics, Diagnosis, and Prevention. Infect Dis Clin North Am. 2019;33(4):1027-1043. PMID:30981594. PubMed  
 4. World Health Organization. Monkeypox. 2022-05-19 (hämtad 2022-05-23). www.who.int  
 5. Folkhälsomyndigheten. Säkerhetsdatablad smittämnen - Apkoppsvirus. 2022-05-20 (hämtad 2022-05-23). www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Folkhälsomyndigheten. Utbrott av apkoppor i Europa – ett svenskt fall. 2022-05-19 (hämtad 2022-05-23). vardgivarguiden.se  
 7. Ward T, Christie R, Paton RS, et al. Transmission dynamics of monkeypox in the United Kingdom: contact tracing study. BMJ 2022; 379: e073153. pmid:36323407 PubMed  
 8. Gov.uk. Monkeypox cases confirmed in England – latest updates. 2022-05-22 (hämtad 2022-05-23). www.gov.uk  
 9. Folkhälsomyndigheten. Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus. 2022-06-03 (hämtad 2022-07-11). www.folkhalsomyndigheten.se  
 10. European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet for health professionals on monkeypox. 2019-12-10 (hämtad 2022-05-23). www.ecdc.europa.eu  
 11. Cowen EW, Tkaczyk ER, Norton SA, et al. Mpox—A Rapidly Evolving Disease. JAMA Dermatology 2023. pmid:36757705 PubMed  
 12. Folkhälsomyndigheten. Misstänkta fall av apkoppor - provtagning och åtgärder. 2022-06-23 (hämtad 2022-07-11). www.folkhalsomyndigheten.se  
 13. Folkhälsomyndigheten. Anmälningspliktiga sjukdomar. 2022-05-23 (hämtad 2022-05-23). www.folkhalsomyndigheten.se  
 14. European Medicines Agency. Tecovirmat SIGA. 2022-01-28 (hämtad 2022-05-23). www.ema.europa.eu  
 15. European Centre for Disease Prevention and Control. Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak. 2022-05-23 (hämtad 2022-05-28). www.ecdc.europa.eu  
 16. Folkhälsomyndigheten. Fler erbjuds vaccin mot mpox. 16 februari 2023 (hämtad 2023-02-27). www.folkhalsomyndigheten.se  
 17. Public Health England. Monkeypox: information for primary care. December 2019 (hämtad 2022-05-23). assets.publishing.service.gov.uk  
 18. GOV.UK. Monkeypox. 2022-05-21 (hämtad 2022-05-23). www.gov.uk  
 19. aerzteblatt.de. Erster bestätigter Fall von Affenpocken in Deutschland. Stand 20. Mai 2022. www.aerzteblatt.de  
 20. Bunge EM, Hoet B, Chen L, et al. The changing epidemiology of human monkeypox-A potential threat? A systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2022;16(2):e0010141. PMID:35148313. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas