Mononukleos

 • Definition:Systemisk blodinfektion med feber, halsinfektion och svullna lymfkörtlar förorsakat av Epstein-Barr-virus (EBV). Kallas även körtelfeber.
 • Förekomst:Vanlig orsak till halsont bland barn och ungdomar (särskilt i åldrarna 16–20 år), men ovanligare hos vuxna efter 25 års ålder.
 • Symtom:Ofta asymtomatiskt hos yngre. Halssmärtor och feber.
 • Kliniska fynd:Typisk sjukdomsbild är feber, kraftigt svullna tonsiller med tjocka gråvita beläggningar och förstorade lymfkörtlar, framförallt cervikalt. Ibland förstorad lever och mjälte.
 • Diagnostik:Lymfocytos i akutfasen. Antikroppar kan påvisas i snabbtest efter en till två veckor. Diagnosen kan bekräftas med serologi.
 • Behandling:Symtomlindrande behandling och vila. I undantagsfall behövs inläggning med intravenös vätskebehandling.

Basfakta

Definition

 • Mononucleosis Infectiosa definieras som en systemisk blodinfektion förorsakad av Epstein-Barr-virus (EBV).1
 • Sjukdomsbilden präglas av halsont, körtelsvullnad (framförallt hals, nacke, axiller och ljumskar) och feber. Huvudvärk och trötthet är vanliga symtom2, liksom splenomegali och peteckier i gommen.3
 • Kallas även körtelfeber eller "kissing disease".
 • Mononukleosliknande sjukdomar kan också orsakas av andra agens (10 %).1
 • Det kan vara omöjligt att skilja EBV-infektion från andra agens baserat på klinik. Förekomst av lymfocytos (mer än 50 %) med fler än 10 % atypiska lymfocyter ökar sannolikheten för mononukleos.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.