Gå direkt till huvudinnehållet

Mononukleos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Systemisk blodinfektion med feber, halsinfektion och svullna lymfkörtlar förorsakat av Epstein-Barr-virus (EBV). Kallas även körtelfeber.
Förekomst:
Vanlig orsak till halsont bland barn och ungdomar (särskilt i åldrarna 16–20 år), men ovanligare hos vuxna efter 25 års ålder.
Symtom:
Ofta asymtomatiskt hos yngre. Halssmärtor och feber.
Kliniska fynd:
Typisk sjukdomsbild är feber, kraftigt svullna tonsiller med tjocka gråvita beläggningar och förstorade lymfkörtlar, framförallt cervikalt. Ibland förstorad lever och mjälte.
Diagnostik:
Lymfocytos i akutfasen. Antikroppar kan påvisas i snabbtest efter en till två veckor. Diagnosen kan bekräftas med serologi.
Behandling:
Symtomlindrande behandling och vila. I undantagsfall behövs inläggning med intravenös vätskebehandling.
 1. Hurt C, Tammaro D. Diagnostic evaluation of mononucleosis-like illnesses. Am J Med 2007; 120: 911e1-8. PMID: 17904463 PubMed  
 2. Womack J, Jimenez M.Common questions about infectious mononucleosis. Am Fam Physician 2015 Mar 15;91(6):372-376.
 3. Ebell MH, Call M, Shinholser J, et al. Does This Patient Have Infectious Mononucleosis?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA 2016. pmid:27115266 PubMed  
 4. Balfour HH Jr, Holman CJ, Hokanson KM, et al. A prospective clinical study of Epstein-Barr virus and host interactions during acute infectious mononucleosis. J Infect Dis 2005; 192: 1503. PubMed  
 5. Aronson M, Auwaerter P. Infectious mononucleosis. UpToDate, last updated Jul 12, 2018. UpToDate  
 6. Andersson JP. Clinical aspects of Epstein-Barr virus infection. Scand J Infect Dis Suppl 1991; 80: 94-104. PubMed  
 7. Ng S-B, Khoury JD. Epstein-Barr virus in lymphoproliferative processes. Adv Anat Pathol 2009; 16: 40-55. PubMed  
 8. Sullivan JL. Virology of Epstein-Barr virus. UpToDate. Last changed on December 5, 2006 UpToDate  
 9. Fafi-Kremer, S, Morand, P, Brion, JP, et al. Long-term shedding of infectious epstein-barr virus after infectious mononucleosis. J Infect Dis 2005; 191: 985. PubMed  
 10. Ho-Yen DO, Martin KW. The relationship between atypical lymphocytosis and serological tests in infectious mononucleosis. J Infect 1981; 3: 324-31. PubMed  
 11. Axelrod P, Finestone AJ. Infectious mononucleosis in older adults. Am Fam Physician 1990; 42: 1599-606. American Family Physician  
 12. Dommerby H, Stanferup SE, Stangerup M. Hancke S. Hepatosplenomegaly in infectious mononucleosis, assessed by ultrasound scanning. J Laryngol Otol. 1986;100:573-579. PubMed  
 13. Rea TD, Russo JE, Katon W, Ahley RL, Buchwald DS. Prospective study of the natural history of infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr virus. J Am Board Fam Pract. 2001;14:234-242. PubMed  
 14. Brigden ML, Au S, Thompson S, Brigden S, Doyle P, Tsaparas Y. Infectious mononucleosis in an outpatient population: diagnostic utility of 2 automated hematology analyzers and the sensitivity and specificity of Hoagland's criteria in heterophile-positive patients. Arch Pathol Lab Med 1999; 123: 875-81. PubMed  
 15. Downey H, McKinlay CA. Acute lymphadenosis compared with acute lymphatic leukemia. Arch Intern Med 1923; 32: 82-112. PubMed  
 16. Hoagland RJ. Infectious mononucleosis. Prim Care 1975; 2: 295-307. PubMed  
 17. Chretien JH, Esswein JG. How frequent is bacterial superinfection of the pharynx in infectious mononucleosis? Observations on incidence, recognition, and management with antibiotics. Clin Pediatr Phila 1976; 15: 424-7. PubMed  
 18. Merriam SC, Keeling RP. Beta-hemolytic streptococcal pharyngitis: uncommon in infectious mononucleosis. South Med J 1983; 76: 575-6. PubMed  
 19. Rezk E, Nofal YH, Hamzeh A, et al. . Steroids for symptom control in infectious mononucleosis. . Cochrane Database Syst Rev. 2015; 8;11: CD004402. Epub ahead of print.. pmid:26558642 PubMed  
 20. Epstein-Barr virus and infectious mononucleosis. Accessed online August 16, 2004, at: http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/ebv.htm.
 21. De Paor M, O'Brien K, Fahey T, et al. Antiviral agents for infectious mononucleosis (glandular fever). Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 8;12:CD011487. PMID: 27933614 PubMed  
 22. MacAuley D, Best T. Evidence-based sports medicine. London: BMJ Books, 2002.
 23. Sevier TL. Infectious disease in athletes. Med Clin North Am 1994; 78: 389-412. PubMed  
 24. Burroughs KE. Athletes resuming activity after infectious mononucleosis. Arch Fam Med 2000; 9: 1122-3. PubMed  
 25. Farley DR, Zietlow SP, Bannon MP, Farnell MB. Spontaneous rupture of the spleen due to infectious mononucleosis. Mayo Clin Proc 1992; 67: 846-53. PubMed  
 26. Maki DG, Reich RM. Infectious mononucleosis in the athlete. Diagnosis, complications, and management. Am J Sports Med 1982; 10: 162-73. PubMed  
 27. Connelly KP, DeWitt LD. Neurologic complications of infectious mononucleosis. Pediatr Neurol 1994; 10: 181-4. PubMed  
 28. Anderson MD, Kennedy CA, Lewis AW, Christensen GR. Retrobulbar neuritis complicating acute Epstein-Barr virus infection. Clin Infect Dis 1994; 18: 799-801. PubMed  
 29. Verma N, Arunabh S, Brady TM, Charytan C. Acute interstitial nephritis secondary to infectious mononucleosis. Clin Nephrol 2002; 58: 151-4. PubMed  
 30. Candy B, Chalder T, Cleare AJ, et al. Recovery from infectious mononucleosis: a case for more than symptomatic therapy? A systematic review. Br J Gen Pract 2002; 52: 844-51. PubMed  
 31. Aronson MD, Komaroff AL, Pass TM, Ervin CT, Branch WT. Heterophil antibody in adults with sore throat: frequency and clinical presentation. Ann Intern Med 1982; 96: 505-8. Annals of Internal Medicine  
 32. Ambinder RF, Weiss LM. Association of Epstein-Barr Virus with Hodgkin's disease. I: Mauch P, Armitage JO, Diehl V, Hoppe RT, Weiss LM, red.. Hodgkin's disease. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999: 79-98.
 33. Epstein-Barr virus and Kaposi's sarcoma herpesvirus/human herpesvirus 8. Vol. 70 of IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Lyons, France: IARC Press, 1997.
 34. Mueller NE. Epstein-Barr virus and Hodgkin's disease: an epidemiological paradox. Epstein Barr Virus Rep 1997;4:1-2. PubMed  
 35. Hjalgrim H, Askling J, Sorensen P, et al. Risk of Hodgkin's disease and other cancers after infectious mononucleosis. J Natl Cancer Inst 2000;92:1522-1528. PubMed  
 36. Glaser SL, Lin RJ, Stewart SL, et al. Epstein-Barr virus-associated Hodgkin's disease: epidemiologic characteristics in international data. Int J Cancer 1997;70:375-382. PubMed  
 37. Hjalgrim H, Askling J, Rostgaard K, et al. Characteristics of Hodkin's lymphoma after infectious mononucleosis. N Engl J Med 2003; 349: 1324-32. PubMed  
 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet