Gå direkt till huvudinnehållet

Mononukleos

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Systemisk blodinfektion med feber, halsinfektion och svullna lymfkörtlar förorsakat av Epstein-Barr-virus (EBV). Kallas även körtelfeber.
Förekomst:
Vanlig orsak till halsont bland barn och ungdomar (särskilt i åldrarna 16–20 år), men ovanligare hos vuxna efter 25 års ålder.
Symtom:
Ofta asymtomatiskt hos yngre. Halssmärtor och feber.
Kliniska fynd:
Typisk sjukdomsbild är feber, kraftigt svullna tonsiller med tjocka gråvita beläggningar och förstorade lymfkörtlar, framförallt cervikalt. Ibland förstorad lever och mjälte.
Diagnostik:
Lymfocytos i akutfasen. Antikroppar kan påvisas i snabbtest efter en till två veckor. Diagnosen kan bekräftas med serologi.
Behandling:
Symtomlindrande behandling och vila. I undantagsfall behövs inläggning med intravenös vätskebehandling.
  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet