Humant papillomvirus (HPV)

 • Definition:Humant papillomavirus (HPV) är ett DNA-virus som kan infektera hud och slemhinnor hos människor. Orsakar bland annat livmoderhalscancer.
 • Förekomst:En studie visade att upp till 79 % av sexuellt aktiva kvinnor förvärvar en genital HPV-infektion under livet, men hos de flesta är infektionen övergående och asymtomatisk.
 • Symtom:Sjukdom kan manifestera sig som kondylom, eller som låg- eller höggradiga intraepiteliala lesioner, vanligast på livmoderhalsen.
 • Kliniska fynd:Eventuellt kondylom.
 • Diagnostik:Kan påvisas med HPV-DNA eller HPV-mRNA test.
 • Behandling:Från och med 2012 ingår HPV-vaccination i det nationella barnvaccinationsprogrammet och erbjuds till alla flickor som är i 11–12-årsåldern. Från och med augusti 2020 kommer HPV-vaccination att erbjudas alla barn i årskurs 5, även pojkar. 

Basfakta

Definition

 • Humant papillomavirus (HPV) är ett DNA-virus som kan infektera hud och slemhinnor hos människor.
 • Det finns över 150 olika typer:1
  • Cirka 40 typer kan orsaka genital sjukdom
  • 13 typer är carcinogena med hög risk och återfinns ofta i cancerprov:
   • Typerna 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, och 66
  • 7 typer anses vara carcinogena med låg risk och kan framförallt orsaka benigna förändringar såsom till exempel kondylom:
   • Typerna 6, 11, 40, 42, 43, 44 och 54 

Kliniskt förlopp och manifestationer

HPV-test

Förebyggande åtgärder


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.