Gå direkt till huvudinnehållet

Hiv och aids

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Kronisk infektion förorsakad av humant immunbristvirus, som kan överföras vid sexuell kontakt, via blod, blodprodukter, vävnads- och organtransplantation och från mor till barn perinatalt. Aids är en hivinfektion som har gett allvarliga kliniska tecken på immunsvikt. 
Förekomst:
Under 2017 diagnostiserades 434 personer i Sverige med hiv (varav 63 % män). Cirka 37 miljoner människor lever med hivinfektion i världen. 
Symtom:
Akut hivinfektion ger övergående symtom hos cirka 50 %, oftast 2–4 veckor efter smitta: feber, halsfluss, cervikal lymfadenit och eventuellt makulopapulöst exantem. Vissa patienter utvecklar en persisterande lymfkörtelsvullnad. Vid hiv uppstår symtom som talar för immunbrist. 
Kliniska fynd:
Latensfasen kan sträcka sig över 10–30 år eller mer, men är oftast mellan 7–12 år. Sedan följer kliniska tecken på cellulär immunbrist.
Diagnostik:
Vanligaste metoden för diagnostik är påvisande av antikroppar mot hiv. Kan dock vara falskt positivt och måste därför bekräftas. I akutskedet kan det mycket specifika p24-antigenet ibland påvisas. 
Behandling:
Antiviral behandling, psykisk och social intervention och uppföljning samt behandling av komorbida tillstånd. PEP (postexpositionsprofylax) kan vara aktuell hos personer som varit i kontakt med hiv-smittat material och PrEP (preexpositionsprofylax) kan övervägas hos framför allt män som har sex med män med hög risk för hivsmitta. 
 1. Palella FJ Jr, Delaney KM, Moorman AC, et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. N Engl J Med 1998; 338: 853-60. New England Journal of Medicine  
 2. Huang L, Quartin A, Jones D, Havlir DV. Intensive care of patients with HIV infection. N Engl J Med 2006; 355: 173-81. PubMed  
 3. Hammer SM. Management of newly diagnosed HIV infection. N Engl J Med 2005; 353: 1702-10. PubMed  
 4. Morris A, Creasman J, Turner J, Luce JM, Wachter RM, Huang L. Intensive care of human immunodeficiency virus-infected patients during the era of highly active antiretroviral therapy. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 262-7. PubMed  
 5. Vincent B, Timsit JF, Auburtin M, et al. Characteristics and outcomes of HIV-infected patients in the ICU: impact of the highly active antiretroviral treatment era. Intensive Care Med 2004; 30: 859-66. PubMed  
 6. Casalino E, Wolff M, Ravaud P, Choquet C, Bruneel F, Regnier B. Impact of HAART advent on admission patterns and survival in HIV-infected patients admitted to an intensive care unit. AIDS 2004; 18: 1429-33. PubMed  
 7. Folkhälsomyndigheten. Hivinfektion 2017. Årsrapport. (2018) hämtad 2019-02-04. www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Antiretroviral behandling av hivinfektion − Behandlingsrekommendation 2019 (2018) hämtad 2019-02-04. www.sls.se  
 9. Stor minskning av antalet dödsfall i aids. Folkhälsomyndigheten (2017-07-24). www.folkhalsomyndigheten.se  
 10. WHO. HIV/AIDS. Data and statistics. www.who.int  
 11. WHO. HIV/AIDS. Key facts. (2018-07-19) hämtad 2019-02-04. www.who.int  
 12. Shapiro RL, Hughes MD, Ogwu A, et al. Antiretroviral regimens in pregnancy and breast-feeding in Botswana. N Engl J Med 2010; 362: 2282-94. New England Journal of Medicine  
 13. Chasela CS, Hudgens MG, Jamieson DJ, et al. Materanl or infant antiretroviral drugs to reduce HIV-1 transmission. N Engl J Med 2010; 362: 2271-81. New England Journal of Medicine  
 14. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med 2011;365:493-505. PMID: 21767103. PubMed  
 15. Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. Lancet 2019. S0140-6736(19)30418-0. pmid:31056293. PubMed  
 16. Folkhälsomyndigheten. Ingen risk för hiv via samlag om behandlingen är välinställd. 17 juni 2019 (hämtad 2019-07-09). www.folkhalsomyndigheten.se  
 17. Benn P, Fisher M, Kulasegaram R. UK guidelines for the use of of post-exposure prophylaxis for HIV following sexual. Int J STD & AIDS 2011; 22: 695. pmid:22174049 PubMed  
 18. Perinatal HIV Guidelines Working Group Members. Public Health Service Task Force Recommendations for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1 infected women for maternal health and interventions to reduce perinatal HIV-1 transmission in the United States. http://www.hivatis.org (4.2.2002).
 19. Cooper ER, Charurat M, Mofenson L, Hanson C, Pitt J, Diaz C et al. Combination antiretroviral strategies for the treatment of pregnant HIV-1-infected women and the prevention of perinatal HIV-1 transmission. J Acquir Immune Defic Syndr 2002; 29: 484 - 94. PubMed  
 20. British HIV Association. Guidelines for the management of HIV infection in pregnant women and the prevention of mother-to-child transmission. HIV Medicine 2001; 2: 314 - 34. http://www.bhiva.org.
 21. Sperling RS, Shapiro DE, Coombs RW, Todd JA, Herman SA, McSherry GD et al. Maternal viral load, zidovudine treatment, and the risk of transmission of human immunodeficiency virus type 1 from mother to infant. N Engl J Med 1996; 335: 1621 - 9. New England Journal of Medicine  
 22. Nduati R, John G et al. Effect of Breastfeeding and Formula Feeding on Transmission of HIV-1. JAMA 2000; 283:1167-1174. Journal of the American Medical Association  
 23. The International Perinatal HIV Group. N Engl J Med 1999; 340: 977-87 New England Journal of Medicine  
 24. Ioannidis JPA, Abrams EJ, Ammann A, Bulterys M, Goedert JJ, Gray L et al. Perinatal Transmission of Human immunodeficiency Virus Type 1 by Pregnant Women with RNA Loads < 1000 Copies/mL. JID 2001;183:539-45. PubMed  
 25. The European Mode of Delivery Collaboration: Elective caesarean-section versus vaginal delivery in prevention of vertical HIV-1 transmission: A randomized clinical trial. Lancet 1999, Mar 27;353:1035-9
 26. Miotti PG, Taha ET, Newton I, et al. HIV transmission through breatfeeding: a study in Malawi. JAMA 1999; 282: 744-9. PubMed  
 27. Fisher M, Benn P, Evans B, et al. UK guidelines for the use of post-exposure prophylaxis for hivfollowing sexual exposure. Int J of ST & AIDS 2006; 17: 81-92. PMID: 22174049. PubMed  
 28. Gerberding JL. Occupational exposure to HIV in health care settings. N Engl J Med 2003; 348: 826-33. New England Journal of Medicine  
 29. Rayment M, Asboe D, Sullivan AK. HIV testing and management of newly diagnosed HIV. BMJ. 2014 Jul 8;349:g4275. doi: 10.1136/bmj.g4275. DOI  
 30. Henny KD, Huang Y-LA, Hoover KW. Low Human Immunodeficiency Virus (HIV) Testing Rates and No HIV Preexposure Prophylaxis Prescribed Among Female Patients Diagnosed With a Sexually Transmitted Infection, 2017-2018. Obstet Gynecol 2020. pmid:33156188 PubMed  
 31. Kassutto S, Rosenberg ES. Primary HIV type 1 infection. Clin Infect Dis 2004; 38: 1447-53. PubMed  
 32. Hammer SM, Eron JJ, Reiss P, Schooley RT et al. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection. 2008. Recommendations of the International AIDS Society-USA Panel. JAMA 2008; 300: 555-70. PubMed  
 33. Laine C, Markson LE, McKee LJ, Hauck WW, Fanning TR, Turner BJ. The relationship of clinic experience with advanced HIV and survival of women with AIDS. AIDS 1998; 12: 417-24. PubMed  
 34. WHO. Newsroom. WHO recommends dolutegravir as preferred HIV treatment option in all populations. www.who.int  
 35. Folkhälsomyndigheten. Få unga med hiv kan leva öppet med sin hivstatus. 2020-12-01 (Hämtad 2020-12-10). www.folkhalsomyndigheten.se  
 36. Weller S, Davis K. Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 37. Brocklehurst P, Volmink J. Antiretrovirals for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 38. Preexpositionsprofylax – Rekommendation om praktisk handläggning 2017. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). www.sls.se  
 39. Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt. Folkhälsomyndigheten (2017). www.folkhalsomyndigheten.se  
 40. Buchbinder S, Mehrotra DV, Duerr A, et al. Efficacy assessment of a cell-mediated immunity HIV-1 vaccine (the Step Study): a double-blind, randomised, placebo-controlled, test-of-concept trial. Lancet 2008; 372: 1881-93. PubMed  
 41. Barouch DH, Tomaka FL, Wegmann F. Evaluation of a mosaic HIV-1 vaccine in a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2a clinical trial (APPROACH) and in rhesus monkeys (NHP 13-19). Lancet (online) 2018. doi.org  
 42. Bhaskaran K, Mussini C, Antinori A, et al.; CASCADE Collaboration. Changes in the incidence and predictors of human immunodeficiency virus-associated dementia in the era of highly active antiretroviral therapy. Ann Neurol 2008; 63: 213-21. PubMed  
 43. Triant VA, Lee H, Hadigan C, Grinspoon SK. Increased acute myocardial infarction rates and cardiovascular risk factors among patients with human immunodeficiency virus disease. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2506-12. PubMed  
 44. Aberg JA, Kaplan JE, Libman H, et al. Primary care guidelines for the management of persons infected with human immunodeficiency virus: 2009 update by the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009; 49: 651-81. PubMed  
 45. Chu C, Selwyn PA. Complications of HIV infection: a systems-based approach. Am Fam Physician 2011; 83: 395-406. American Family Physician  
 46. Brown TT, Qaqish RB. Antiretroviral therapy and the prevalence of osteopenia and osteoporosis: a meta-analytic review. AIDS 2006; 20: 2165-74. PubMed  
 47. Rutherford GW, Lifson AR, Hessol NA et al. Course of HIV-I infection in a cohort of homosexual and bisexual men: an 11 year follow up study. BMJ 1990; 301: 1183-8. British Medical Journal  
 48. Ormaasen V, Sandvik L, Dudman SG et al. HIV related and non-HIV related mortality before and after the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART) in Norway compared to the general population. Scand J Infect Dis 2006: akseptert for publisering.
 49. Bhaskaran K, Hamouda O, Sannes M et al. Changes in the Risk of Death After HIV Seroconversion Compared With Mortality in the General Population. JAMA 2008; 300: 51-9. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus