Gå direkt till huvudinnehållet

Hiv och aids

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Kronisk infektion förorsakad av humant immunbristvirus, som kan överföras vid sexuell kontakt, via blod, blodprodukter, vävnads- och organtransplantation och från mor till barn perinatalt. Aids är en hiv-infektion som har gett allvarliga kliniska tecken på immunsvikt. 
Förekomst:
Under 2017 diagnostiserades 434 personer i Sverige med hiv (varav 63 % män). Cirka 37 miljoner människor lever med hiv-infektion i världen. 
Symtom:
Akut hiv-infektion ger övergående symtom hos cirka 50 %, oftast 2–4 veckor efter smitta: feber, halsfluss, cervikal lymfadenit och eventuellt makulopapulöst exantem. Vissa patienter utvecklar en persisterande lymfkörtelsvullnad. Vid hiv uppstår symtom som talar för immunbrist. 
Kliniska fynd:
Latensfasen kan sträcka sig över 10–30 år eller mer, men är oftast mellan 7–12 år. Sedan följer kliniska tecken på cellulär immunbrist.
Diagnostik:
Vanligaste metoden för diagnostik är påvisande av antikroppar mot hiv. Kan dock vara falskt positivt och måste därför bekräftas. I akutskedet kan det mycket specifika p24-antigenet ibland påvisas. 
Behandling:
Antiviral behandling, psykisk och social intervention och uppföljning samt behandling av komorbida tillstånd. PEP (postexpositionsprofylax) kan vara aktuell hos personer som varit i kontakt med hiv-smittat material och PrEP (preexpositionsprofylax) kan övervägas hos framför allt män som har sex med män med hög risk för hiv-smitta. 
 1. Palella FJ Jr, Delaney KM, Moorman AC, et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. N Engl J Med 1998; 338: 853-60. New England Journal of Medicine  
 2. Huang L, Quartin A, Jones D, Havlir DV. Intensive care of patients with HIV infection. N Engl J Med 2006; 355: 173-81. PubMed  
 3. Hammer SM. Management of newly diagnosed HIV infection. N Engl J Med 2005; 353: 1702-10. PubMed  
 4. Morris A, Creasman J, Turner J, Luce JM, Wachter RM, Huang L. Intensive care of human immunodeficiency virus-infected patients during the era of highly active antiretroviral therapy. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 262-7. PubMed  
 5. Vincent B, Timsit JF, Auburtin M, et al. Characteristics and outcomes of HIV-infected patients in the ICU: impact of the highly active antiretroviral treatment era. Intensive Care Med 2004; 30: 859-66. PubMed  
 6. Casalino E, Wolff M, Ravaud P, Choquet C, Bruneel F, Regnier B. Impact of HAART advent on admission patterns and survival in HIV-infected patients admitted to an intensive care unit. AIDS 2004; 18: 1429-33. PubMed  
 7. Folkhälsomyndigheten. Hivinfektion 2017. Årsrapport. (2018) hämtad 2019-02-04. www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Antiretroviral behandling av hivinfektion − Behandlingsrekommendation 2019 (2018) hämtad 2019-02-04. www.sls.se  
 9. Stor minskning av antalet dödsfall i aids. Folkhälsomyndigheten (2017-07-24). www.folkhalsomyndigheten.se  
 10. WHO. HIV/AIDS. Data and statistics. www.who.int  
 11. WHO. HIV/AIDS. Key facts. (2018-07-19) hämtad 2019-02-04. www.who.int  
 12. Shapiro RL, Hughes MD, Ogwu A, et al. Antiretroviral regimens in pregnancy and breast-feeding in Botswana. N Engl J Med 2010; 362: 2282-94. New England Journal of Medicine  
 13. Chasela CS, Hudgens MG, Jamieson DJ, et al. Materanl or infant antiretroviral drugs to reduce HIV-1 transmission. N Engl J Med 2010; 362: 2271-81. New England Journal of Medicine  
 14. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med 2011;365:493-505. PMID: 21767103. PubMed  
 15. Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. Lancet 2019. S0140-6736(19)30418-0. pmid:31056293. PubMed  
 16. Folkhälsomyndigheten. Ingen risk för hiv via samlag om behandlingen är välinställd. 17 juni 2019 (hämtad 2019-07-09). www.folkhalsomyndigheten.se  
 17. Benn P, Fisher M, Kulasegaram R. UK guidelines for the use of of post-exposure prophylaxis for HIV following sexual. Int J STD & AIDS 2011; 22: 695. pmid:22174049 PubMed  
 18. Perinatal HIV Guidelines Working Group Members. Public Health Service Task Force Recommendations for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1 infected women for maternal health and interventions to reduce perinatal HIV-1 transmission in the United States. http://www.hivatis.org (4.2.2002).
 19. Cooper ER, Charurat M, Mofenson L, Hanson C, Pitt J, Diaz C et al. Combination antiretroviral strategies for the treatment of pregnant HIV-1-infected women and the prevention of perinatal HIV-1 transmission. J Acquir Immune Defic Syndr 2002; 29: 484 - 94. PubMed  
 20. British HIV Association. Guidelines for the management of HIV infection in pregnant women and the prevention of mother-to-child transmission. HIV Medicine 2001; 2: 314 - 34. http://www.bhiva.org.
 21. Sperling RS, Shapiro DE, Coombs RW, Todd JA, Herman SA, McSherry GD et al. Maternal viral load, zidovudine treatment, and the risk of transmission of human immunodeficiency virus type 1 from mother to infant. N Engl J Med 1996; 335: 1621 - 9. New England Journal of Medicine  
 22. Nduati R, John G et al. Effect of Breastfeeding and Formula Feeding on Transmission of HIV-1. JAMA 2000; 283:1167-1174. Journal of the American Medical Association  
 23. The International Perinatal HIV Group. N Engl J Med 1999; 340: 977-87 New England Journal of Medicine  
 24. Ioannidis JPA, Abrams EJ, Ammann A, Bulterys M, Goedert JJ, Gray L et al. Perinatal Transmission of Human immunodeficiency Virus Type 1 by Pregnant Women with RNA Loads < 1000 Copies/mL. JID 2001;183:539-45. PubMed  
 25. The European Mode of Delivery Collaboration: Elective caesarean-section versus vaginal delivery in prevention of vertical HIV-1 transmission: A randomized clinical trial. Lancet 1999, Mar 27;353:1035-9
 26. Miotti PG, Taha ET, Newton I, et al. HIV transmission through breatfeeding: a study in Malawi. JAMA 1999; 282: 744-9. PubMed  
 27. Fisher M, Benn P, Evans B, et al. UK guidelines for the use of post-exposure prophylaxis for hivfollowing sexual exposure. Int J of ST & AIDS 2006; 17: 81-92. PMID: 22174049. PubMed  
 28. Gerberding JL. Occupational exposure to HIV in health care settings. N Engl J Med 2003; 348: 826-33. New England Journal of Medicine  
 29. Rayment M, Asboe D, Sullivan AK. HIV testing and management of newly diagnosed HIV. BMJ. 2014 Jul 8;349:g4275. doi: 10.1136/bmj.g4275. DOI  
 30. Henny KD, Huang Y-LA, Hoover KW. Low Human Immunodeficiency Virus (HIV) Testing Rates and No HIV Preexposure Prophylaxis Prescribed Among Female Patients Diagnosed With a Sexually Transmitted Infection, 2017-2018. Obstet Gynecol 2020. pmid:33156188 PubMed  
 31. Kassutto S, Rosenberg ES. Primary HIV type 1 infection. Clin Infect Dis 2004; 38: 1447-53. PubMed  
 32. Hammer SM, Eron JJ, Reiss P, Schooley RT et al. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection. 2008. Recommendations of the International AIDS Society-USA Panel. JAMA 2008; 300: 555-70. PubMed  
 33. Laine C, Markson LE, McKee LJ, Hauck WW, Fanning TR, Turner BJ. The relationship of clinic experience with advanced HIV and survival of women with AIDS. AIDS 1998; 12: 417-24. PubMed  
 34. WHO. Newsroom. WHO recommends dolutegravir as preferred HIV treatment option in all populations. www.who.int  
 35. Folkhälsomyndigheten. Få unga med hiv kan leva öppet med sin hivstatus. 2020-12-01 (Hämtad 2020-12-10). www.folkhalsomyndigheten.se  
 36. Weller S, Davis K. Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 37. Brocklehurst P, Volmink J. Antiretrovirals for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 38. Preexpositionsprofylax – Rekommendation om praktisk handläggning 2017. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). www.sls.se  
 39. Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt. Folkhälsomyndigheten (2017). www.folkhalsomyndigheten.se  
 40. Buchbinder S, Mehrotra DV, Duerr A, et al. Efficacy assessment of a cell-mediated immunity HIV-1 vaccine (the Step Study): a double-blind, randomised, placebo-controlled, test-of-concept trial. Lancet 2008; 372: 1881-93. PubMed  
 41. Barouch DH, Tomaka FL, Wegmann F. Evaluation of a mosaic HIV-1 vaccine in a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2a clinical trial (APPROACH) and in rhesus monkeys (NHP 13-19). Lancet (online) 2018. doi.org  
 42. Bhaskaran K, Mussini C, Antinori A, et al.; CASCADE Collaboration. Changes in the incidence and predictors of human immunodeficiency virus-associated dementia in the era of highly active antiretroviral therapy. Ann Neurol 2008; 63: 213-21. PubMed  
 43. Triant VA, Lee H, Hadigan C, Grinspoon SK. Increased acute myocardial infarction rates and cardiovascular risk factors among patients with human immunodeficiency virus disease. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2506-12. PubMed  
 44. Aberg JA, Kaplan JE, Libman H, et al. Primary care guidelines for the management of persons infected with human immunodeficiency virus: 2009 update by the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009; 49: 651-81. PubMed  
 45. Chu C, Selwyn PA. Complications of HIV infection: a systems-based approach. Am Fam Physician 2011; 83: 395-406. American Family Physician  
 46. Brown TT, Qaqish RB. Antiretroviral therapy and the prevalence of osteopenia and osteoporosis: a meta-analytic review. AIDS 2006; 20: 2165-74. PubMed  
 47. Rutherford GW, Lifson AR, Hessol NA et al. Course of HIV-I infection in a cohort of homosexual and bisexual men: an 11 year follow up study. BMJ 1990; 301: 1183-8. British Medical Journal  
 48. Ormaasen V, Sandvik L, Dudman SG et al. HIV related and non-HIV related mortality before and after the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART) in Norway compared to the general population. Scand J Infect Dis 2006: akseptert for publisering.
 49. Bhaskaran K, Hamouda O, Sannes M et al. Changes in the Risk of Death After HIV Seroconversion Compared With Mortality in the General Population. JAMA 2008; 300: 51-9. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus