Förkylning

  • Definition:Virusinfektion i slemhinnor i övre luftvägar. Rhinovirus är vanligt agens, men också andra virus förekommer. Droppsmitta, men också kontaktsmitta, god handhygien skyddar.
  • Förekomst:I genomsnitt har barn 6–8 förkylningar/år och vuxna 2–4 förkylningar/år.
  • Symtom:Initialt halsont, trötthet och lätt feber. Dessa symtom försvinner efter några dagar och efterföljs av täppt näsa, snuva och hosta som uppträder inom 24–48 timmar efter symtomstart.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara rodnad i svalget, speciellt på främre gombågen, ödematös nässlemhinna, eventuellt med sekret. Barn med adenovirusinfektion får ofta konjunktival injektion.
  • Diagnostik:Ofta inte behov av kompletterande undersökning. Högt CRP kan indikera bakteriell infektion.
  • Behandling:Symtomatisk behandling.

Basfakta

Definition

  • En övre luftvägsinfektion, ÖLI, vars orsak är virus och som är lokaliserad till slemhinnorna i näsa, svalg och nedre luftvägar, men som inte inkluderar alveolerna.1
  • Tillståndet karakteriseras av initialt av halsont, trötthet och lätt feber. Dessa symtom försvinner efter få dagar och efterföljs av täppt näsa, snuva och hosta som uppträder inom 24–48 timmar efter symtomstart.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.