Gå direkt till huvudinnehållet

Förkylning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Virusinfektion i de övre luftvägarnas slemhinnor. Benämns ofta ÖLI (övre luftvägsinfektion). Rinovirus är vanligt agens, men också andra virus förekommer. 
Förekomst:
I genomsnitt har barn 6–8 förkylningar/år och vuxna 2–4 förkylningar/år.
Symtom:
Initialt halsont, trötthet och eventuell feber. Dessa symtom försvinner efter några dagar och efterföljs av täppt näsa, snuva och hosta som uppträder inom 24–48 timmar efter symtomstart.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara rodnad i svalget, speciellt på främre gombågen, ödematös nässlemhinna, eventuellt med sekret. Barn med adenovirusinfektion får ofta konjunktival injektion.
Diagnostik:
Klinisk bild. I regel inte behov av någon kompletterande undersökning. Högt CRP kan indikera bakteriell infektion.
Behandling:
Symtomatisk behandling.
 1. DeGeorge KC, Ring DJ, Dalrymple SN. Treatment of the Common Cold. Am Fam Physician. 2019 Sep 1;100(5):281-289. PMID: 31478634 PubMed  
 2. Prather AA, Janicki-Deverts D, Hall MH, Cohen S. Behaviorally Assessed Sleep and Susceptibility to the Common Cold. Sleep. 2015 Sep 1;38(9):1353-9. doi: 10.5665/sleep.4968. PMID: 26118561 PubMed  
 3. Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A, et al. Honey for acute cough in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 23;12:CD007094. PMID: 25536086 PubMed  
 4. King D, Mitchell B, Williams CP, Spurling GK. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 20;(4):CD006821. PMID: 25892369 PubMed  
 5. Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001364. PMID: 23775705 PubMed  
 6. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;2013(1):CD000980. doi: 10.1002/14651858.CD000980.pub4. PMID: 23440782 PubMed  
 7. Karsch-Völk M1, Barrett B, Kiefer D, et al. Echinacea for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 20;2:CD000530. PMID: 24554461 PubMed  
 8. Guppy MPB, Mickan SM, Del Mar CB, et al. Advising patients to increase fluid intake for treating acute respiratory infections. Cochrane Database Syst Rev 2011;Issue 2 : CD004419. PMID: 21328268 PubMed  
 9. Singh M, Singh M, Jaiswal N, Chauhan A. Heated, humidified air for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 29;8(8):CD001728. doi: 10.1002/14651858.CD001728.pub6. PMID: 28849871 PubMed  
 10. Kim SY, Chang YJ, Cho HM, Hwang YW, Moon YS. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 21;2015(9):CD006362. doi: 10.1002/14651858.CD006362.pub4. PMID: 26387658 PubMed  
 11. Paul IM, Beiler JS, King TS, et al. Vapor rub, petrolatum, and no treatment for children with nocturnal cough and cold symptoms. Pediatrics 2010; 126: 1092-9. PMID: 21059712. PubMed  
 12. De Sutter AI, Saraswat A, van Driel ML. Antihistamines for the common cold.. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 11: CD009345 (Epub ahead of print). pmid:26615034 PubMed  
 13. Kenealy T, Arroll B. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 4;6. PMID: 23733381. PubMed  
 14. Tomerak AA, Vyas H, Lakenpaul M, McGlashan JJ, McKean M. Inhaled beta2-agonists for treating non-specific chronic cough in children. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;2005(3):CD005373. doi: 10.1002/14651858.CD005373. PMID: 16034971 PubMed  
 15. Becker LA, Hom J, Villasis-Keever M, et al. Beta2-agonists for acute cough or a clinical diagnosis of acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 3;9:CD001726. PMID: 26333656. PubMed  
 16. Brodlie M, Gupta A, Rodriguez-Martinez CE, et al. Leukotriene receptor antagonists as maintenance and intermittent therapy for episodic viral wheeze in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 19;10:CD008202. PMID: 26482324 PubMed  
 17. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 24;2014(11):CD001831. doi: 10.1002/14651858.CD001831.pub5. PMID: 25420096 PubMed  
 18. Satomura K, Kitamura T, Kawamura T, et al, for the Great Cold Investigators-I. Prevention of upper respiratory tract infections by gargling. A randomized trial. Am J Prev Med 2005; 29: 302-7. PubMed  
 19. Leyer GJ, Li S, Mubasher ME, Reifer C, Ouwehand AC. Probiotic effects on cold and influenza-like symptom incidence and duration in children. Pediatrics 2009; 124: 172-9. PMID: 19651563 PubMed  
 20. Zhao Y, Dong BR, Hao Q. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Aug 24;8(8):CD006895. doi: 10.1002/14651858.CD006895.pub4. PMID: 36001877 PubMed  
 21. Laursen RP, Larnkjær A, Ritz C, et al. Probiotics and Child Care Absence Due to Infections: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2017; 140: e20170735. doi:10.1542/peds.2017-0735. PMID: 28674113 PubMed  
 22. Murdoch DR, Slow S, Chambers ST, et al. Effect of vitamin D3 supplementation on upper respiratory tract infections in healthy adults. JAMA 2012; 308: 1333-9. PMID: 3032549. PubMed  
 23. Aglipay M, Birken CS, Parkin PC, et al. Effect of High-Dose vs Standard-Dose Wintertime Vitamin D Supplementation on Viral Upper Respiratory Tract Infections in Young Healthy Children. JAMA 2017; 318: 245-54. pmid:28719693 PubMed  
 24. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017; PMID: 28202713 PubMed  
 25. Thompson M, Vodicka TA, Blair PS et al; TARGET Programme Team. Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review. BMJ. 2013 Dec 11;347:f7027. doi: 10.1136/bmj.f7027. Erratum in: BMJ. 2014;347:f7575. PMID: 24335668 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet