Infektioner med enterovirus

Basfakta

Definition

  • Hos människor är enterovirus allestädes närvarande virus som överförs enteriskt från person till person.
  • Enterovirusgruppen omfattar också poliovirus. Polio är utrotat i västvärlden och beskrivs i eget dokument.
  • De övriga enterovirusinfektionerna kan orsaka ett brett spektrum av sjukdomar hos människor i alla åldrar, men infektionerna uppträder oftast hos barn och spädbarn.1

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.