Covid-19: länksamling

Här hittar du de viktigaste länkarna till information om covid-19.

Medibas

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Smittskyddsföreningen

Regionala riktlinjer

Svenska Intensivvårdsregistret, SIR

WHO

CDC

Cochrane Library

Andra svenska kunskapskällor och riktlinjer

Barn

Lungmedicin

Palliation

Läkemedel

Andra internationella kunskapskällor och riktlinjer

Övrigt

Tipsa gärna oss om viktiga länkar så vi kan lägga till dem!

Källor

Referenser


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.