Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 (SARS-CoV-2)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Sjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. 
Förekomst:
Startade i Kina i slutet av 2019. Finns i hela världen. Världskarta uppdaterad förekomst finns hos WHO .
Symtom:
Brett spann, allt från asymtomatiska personer till livshotande symtom. Förkylningssymtom är vanligt förekommande i form av torrhosta, trötthet, feber. I vissa fall andningssvårigheter, muskelvärk, GI-symtom. Bortfall av lukt och smak.
Kliniska fynd:
Brett spektrum, inga fynd till allvarlig andningspåverkan kan ses. Feber och hosta. 
Diagnostik:
PCR kan detektera viruset. Främst nasopharynxprov, svalgprov eller kombinerat.
Behandling:
Majoriteten kan egenvårda hemma med symtomlindring. En andel blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård med syrgas. Vissa behandlingar tycks förkorta förloppet. Det finns vaccin som verkar skydda mot allvarlig sjukdom.