Coronavirus: sars och mers

 • Definition:Respiratoriska sjukdomar orsakad av coronavirus SARS-CoV och MERS-CoV.
 • Förekomst:Sars: Globalt har man vid tidigare epidemier sett 8 096 fall i 37 olika länder, 774 dödsfall registrerade. Mers: WHO rapporterade 1 600 laboratoriebekräftade fall, framförallt lokaliserade till den arabiska halvön kring Saudiarabien.
 • Symtom:Ofta luftvägssymtom och feber.
 • Kliniska fynd:Vid mers kan tecken på akut njursvikt förekomma.
 • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av PCR-teknik.
 • Behandling:Understödjande vård, åtgärder för att förebygga smittspridning.

Basfakta

Definition

 • Sjukdomar orsakade av genetiskt olika virus från gruppen coronavirus som ger luftvägssjukdomar.
 • Mers:
  • Står för Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (mers-CoV)
 • Sars:
  • Står för Severe Acute Respiratory Syndrome och beror på viruset SARS-Cov
  • Liknar säsongsinfluensa med hög infektionsbenägenhet, morbiditet och en mortalitet på runt 8–10 %

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.