Adenovirusinfektion

Basfakta

Definition

  • Infektionssjukdom orsakad av adenovirus.
  • Adenovirus förekommer i sex olika genotyper: A–F och 49 olika serotyper.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.