Gå direkt till huvudinnehållet

Adenovirusinfektion

Senast reviderad:


Definition:
Infektionssjukdom orsakad av adenovirus.
Förekomst:
Infektioner med adenovirus är vanligt förekommande.
Symtom:
Förkylningssymtom med feber, halsont, rinit, hosta, eventuellt magsmärtor eventuellt konjunktivit.
Kliniska fynd:
Kan vara tecken på övre luftvägsinfektion, gastroenterit eller konjunktivit.
Diagnostik:
Diagnosen ställs på klinisk bild. Adenovirusinfektion kan orsaka höga CRP-värden.
Behandling:
Symtomatisk behandling.
  1. Flomenberg P, Kojaoghlanian T. Epidemiology and clinical manifestations of adenovirus infection. UpToDate, last updated Oct 04, 2022. UpToDate  
  2. Shieh WJ. Human adenovirus infections in pediatric population - An update on clinico-pathologic correlation. Biomed J. 2022 Feb;45(1):38-49. doi: 10.1016/j.bj.2021.08.009. Epub 2021 Sep 10. PMID: 34506970 PubMed  
  3. Cheng CC, Huang LM, Kao CL, et al. Molecular and clinical characteristics of adenoviral infections in Taiwanese children in 2004-2005. Eur J Pediatr 2008; 167: 633-40. PubMed  
  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet