Gå direkt till huvudinnehållet

Zikavirusinfektion

Senast reviderad:


DEFINITION:
Infektionssjukdom orsakad av zikavirus. Smittöverföring via myggstick.
FÖREKOMST:
Viruset har numera spridning i tropiska delar av Afrika, Asien och Oceanien samt Central- och Sydamerika. Endemisk utbredning i Central- och Sydamerika 2015–2016 som klassades som ett internationellt hot mot folkhälsan under den tiden.
SYMTOM:
Asymtomatisk infektion hos 60–80 %. Symtomen är feber, utslag, ledsmärtor, konjunktivit.
KLINISKA FYND:
Makulopapulösa utslag, feber, icke-purulent konjunktivit. Gott allmäntillstånd. Kan ge fosterkomplikationer vid smitta under graviditet. 
DIAGNOSTIK:
Akut sjukdom bekräftas via PCR i blod eller urin.
BEHANDLING:
Enbart symtomatisk behandling.