Gå direkt till huvudinnehållet

West Nile fever

Senast reviderad:


DEFINITION:
Infektion orsakad av West Nile-virus, som överförs via myggstick. Är en zoonos där flyttfåglar agerar viktig vektor. Klimatet i Sverige beräknas vara för kallt för spridning av viruset. Kan ej smitta människa till människa.
FÖREKOMST:
Har aldrig rapporterats från Sverige, men eftersom symtomen kan likna många andra virussjukdomar är det möjligt att enstaka fall hos hemvändande svenskar inte diagnostiserats. Endemisk i Mellanöstern, Asien, Afrika och USA. Epidemier i flera europeiska länder har setts det senaste decenniet.
SYMTOM:
Efter smitta är runt 80 % symtomfria, cirka 20 % har en övergående influensaliknande sjukdom medan <1 % utvecklar allvarlig meningit eller encefalit. Även myokardit har setts. Hos hälften ses en rödflammigt utslag.
KLINISKA FYND:
Vid encefalit ses feber, huvudvärk, nackstyvhet, personlighetsförändringar, slöhet/förlamning.
DIAGNOSTIK:
Diagnosen bekräftas vid påvisning av antikroppar mot West Nile-virus i blod eller spinalvätska. 
BEHANDLING:
Det finns ingen specifik behandling mot viruset. Symtomatisk behandling. Patienter med allvarlig sjukdom läggs in för intensivvårdsbehandling. Vaccin till människor saknas i dagsläget, men är under utveckling.