Tungiasis

Sammanfattning

  • DEFINITION:Hudsjukdom orsakad av ektoparasiten Tunga penetrans, en sandloppa också känd som "jigger flea".
  • FÖREKOMST:Prevalensen i endemiska områden är 21–83 %. Tunga penetrans förekommer i tropiska och subtropiska klimat i Sydamerika, Västindien, Afrika och västra Indien där den lever i sandiga miljöer. Den verkar ej ha fått ordentligt fäste i Indien. Det finns ett importfall rapporterat i Finland år 2008. Hemvändande resenärer drabbas genom att gå barfota i sand där loppan förekommer. 
  • SYMTOM:En ärtstor knöl i huden ses med ägg och fecestrådar runt den centrala öppningen. Knölen ses oftast mellan tårna eller under tånaglarna, och orsakar klåda och irritation. Om sandloppan inte avlägsnas, kan besvärliga sekundärinfektioner uppstå.
  • KLINISKA FYND:Hemvändande resenärer har sällan mer än en enkel lesion, och förloppet är som regel självbegränsande. 
  • DIAGNOSTIK:Inga tilläggsundersökningar behövs när man ser en typisk lesion. 
  • BEHANDLING:Behandlingen består av att kirurgiskt avlägsna sandloppan.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.