Gå direkt till huvudinnehållet

Afrikansk trypanosomiasis

Senast reviderad:


Definition:
Trypanosomiasis är en infektionssjukdom som kan uppträda i olika former, varav afrikansk sömnsjuka är en. Afrikansk trypanosomiasis orsakas av parasiten Trypanosoma brucei som överförs av tsetseflugan. Amerikansk sömnsjuka, också kallad Chagas sjukdom, orsakas av Trypanosoma cruzi. Mer information om Chagas sjukdom finns här. 
Förekomst:
Sjukdomen har några enstaka gånger diagnostiserats i Sverige hos personer som vistats i tropiska delar av Afrika. Incidensen har varit något avtagande globalt.
Symtom:
Patienten har ofta ett karakteristiskt sår (chanker) med svullnad och värmeökning på platsen för insektsbettet som tar flera veckor att läka. Själva bettet brukar också vara smärtsamt. Allmänsymtom som feber, huvudvärk, yrsel, trötthet, led- och muskelvärk och aptitlöshet uppträder tidigt i förloppet, eventuellt även nervsmärtor och "myrkrypningar". I andra fasen utvecklas encefalit med trötthet, apati och efter hand koma. Den östafrikanska varianten har ett snabbare och mer aggressivt förlopp. Den västafrikanska varianten kan ta från månader till år på sig innan symtom uppträder.
Kliniska fynd:
Feber. Typiskt är att lymfkörtlar förstoras, ofta också levern och mjälten. Om parasiten angriper CNS ses sänkt medvetandegrad.
Diagnostik:
Mikroskopisk undersökning/PCR av blod, lymfkörtelvävnad eller spinalvätska. Antikroppsbestämning är också tillgängligt.
Behandling:
Behandling är olika antiparasitiska läkemedel. Utan behandling är sjukdomen i princip dödlig i 100 % av fallen.