Rickettsioser

Sammanfattning

  • DEFINITION:En grupp zoonoser orsakade av Rickettsia- eller Orientia-bakterier. Infektionen överförs via bett från löss, loppor, kvalster eller fästingar. Sjukdomarna delas traditionellt in i tre huvudgrupper: fläckfeber och fläcktyfus.
  • FÖREKOMST:Rickettsioser är vanliga i tropiska och subtropiska områden. I Sverige är importerad Rickettsia africae ("African tick-bite fever") vanligast, den förekommer framför allt i södra delarna av Afrika. Fästingar på hundar, gnagare, strutsar eller andra djur överför smittan.
  • SYMTOM:Vanligt är hög feber, huvudvärk, muskelsmärtor och utslag.
  • KLINISKA FYND:Hos cirka 70 % av fallen finner man på platsen för fästingbettet en blåröd rodnad/sår som är belagt med en svart krusta, en så kallat "eschar" (lokal vaskulit). Ofta uppstår en regional lymfadenit i anslutning till utslaget. Ett generellt makulopapulärt utslag förekommer i knappt hälften av fallen.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen kan bekräftas med PCR, antikroppsbestämning i serum.
  • BEHANDLING:Behandlingen är antibiotika, som regel doxycyklin.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.