Gå direkt till huvudinnehållet

Rickettsioser

Senast reviderad:


DEFINITION:
En grupp zoonoser orsakade av Rickettsia- eller Orientia-bakterier. Infektionen överförs via bett från löss, loppor, kvalster eller fästingar. Sjukdomarna delas traditionellt in i tre huvudgrupper: fläckfeber och fläcktyfus.
FÖREKOMST:
Rickettsioser är vanliga i tropiska och subtropiska områden. I Sverige är importerad Rickettsia africae ("African tick-bite fever") vanligast, den förekommer framför allt i södra delarna av Afrika. Fästingar på hundar, gnagare, strutsar eller andra djur överför smittan.
SYMTOM:
Vanligt är hög feber, huvudvärk, muskelsmärtor och utslag.
KLINISKA FYND:
Hos cirka 70 % av fallen finner man på platsen för fästingbettet en blåröd rodnad/sår som är belagt med en svart krusta, en så kallat "eschar" (lokal vaskulit). Ofta uppstår en regional lymfadenit i anslutning till utslaget. Ett generellt makulopapulärt utslag förekommer i knappt hälften av fallen.
DIAGNOSTIK:
Diagnosen kan bekräftas med PCR, antikroppsbestämning i serum.
BEHANDLING:
Behandlingen är antibiotika, som regel doxycyklin.