Q-feber

  • Definition:Infektionssjukdom som kan ge atypisk pneumoni, orsakad av bakterien Coxiella burnetti. Sjukdomen är en zoonos och smittar ej människa till människa.
  • Förekomst:Det är en globalt utbredd zoonos. Antalet rapporterade fall i Sverige har varit mellan 1 och 11 per år under 2005–2015, vanligtvis är personerna utlandssmittade. Flera europeiska länder har under senare år rapporterat utbrott av sjukdomen. Värddjur är framförallt får och getter.
  • Symtom:Akut sjukdom ger influensaliknande symtom med feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk, illamående, kräkningar, diarré. Ibland ses utveckling av atypisk pneumoni eller leverinflammation.
  • Kliniska fynd:De kliniska fynden är få. Feber kan ses. Eventuellt ses hudutslag, tecken på pneumoni med hosta, bröstsmärtor och andningsbesvär eller leverinflammation med leverförstoring och ikterus.
  • Diagnostik:Diagnos ställs i regel genom påvisande av antikroppar i blodprov i akut- och rekonvalescent fas.
  • Behandling:Behandlingen är antibiotika, vanligtvis tetracykliner.

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.