Gå direkt till huvudinnehållet

Q-feber

Senast reviderad:


Definition:
Infektionssjukdom som kan ge atypisk pneumoni, orsakad av bakterien Coxiella burnetti. Sjukdomen är en zoonos och smittar ej människa till människa.
Förekomst:
Det är en globalt utbredd zoonos. Antalet rapporterade fall i Sverige har varit mellan 1 och 11 per år under 2005–2015, vanligtvis är personerna utlandssmittade. Flera europeiska länder har under senare år rapporterat utbrott av sjukdomen. Värddjur är framförallt får och getter.
Symtom:
Akut sjukdom ger influensaliknande symtom med feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk, illamående, kräkningar, diarré. Ibland ses utveckling av atypisk pneumoni eller leverinflammation.
Kliniska fynd:
De kliniska fynden är få. Feber kan ses. Eventuellt ses hudutslag, tecken på pneumoni med hosta, bröstsmärtor och andningsbesvär eller leverinflammation med leverförstoring och ikterus.
Diagnostik:
Diagnos ställs i regel genom påvisande av antikroppar i blodprov i akut- och rekonvalescent fas.
Behandling:
Behandlingen är antibiotika, vanligtvis tetracykliner.