Gå direkt till huvudinnehållet

Pest

Senast reviderad:


DEFINITION:
Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis. Bakterien sprids i första hand via råttor och deras loppor. Kan också smitta mellan människor som aerosolsmitta (detta gäller lungpest). Uppträder hos människor som böldpest, lungpest eller sepsis.
FÖREKOMST:
En pandemi på 1300-talet tog livet av cirka 50 miljoner människor. 2010–2015 rapporterades 3248 fall på världsbasis, av dessa dog 584. Utbrott av lungpest på Madagaskar under 2017 med 2384 misstänkta fall, av dessa har avled 207 personer. Det senaste utbrottet i Sverige var på 1700-talet.
SYMTOM:
Hög feber, frossa, huvudvärk, magsmärtor. Vid böldpest ses förstorade och smärtsamma lymfkörtlar med erytem och ödem på huden, speciellt i ljumskar, armhålor och nacke. Eventuellt ses symtom på pneumoni, sepsis eller meningit.   
KLINISKA FYND:
Vid böldpest kan svullna lymfkörtlar spricka och tömmas. Pneumonitecken vid lungpest. Eventuella tecken på sepsis eller meningit. I framskridet stadium kan hudblödningar med vävnadsdöd uppträda. 
DIAGNOSTIK:
Mikrobiologisk och/eller serologisk bekräftelse av Yersinia pestis-infektion i blod, sputum, spinalvätska eller aspirat från lymfkörtel. I endemiska områden finns ibland snabbtest.
BEHANDLING:
Antibiotikabehandling bör sättas in så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Obehandlad ligger dödligheten på 50–100 %, med optimal behandling är siffran under 5 %. Vaccin med viss skyddseffekt finns tillgänglig, men inte i Sverige.