Gå direkt till huvudinnehållet

Marburgvirusinfektion

Senast reviderad:


DEFINITION:
Akut, smittsam infektionssjukdom som leder till inre blödningar (hemorragisk feber), orsakad av margburgvirus.
FÖREKOMST:
Smittar mellan människor. Uppstår i lokala epidemier, oftast i Subsahariska länder. Ett sannolikt importfall rapporterades i Sverige 1990.
SYMTOM:
Feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk, eventuellt utbredda hudutslag. Det kan följas av illamående, kräkningar, halsont, bröstsmärtor, buksmärtor och diarré. Efter 5–7 dagar inre blödningar följt av multiorgansvikt. 
KLINISKA FYND:
Feber. Eventuellt icke-kliande makulopapulöst utslag på överkroppen, blodiga kräkningar och diarréer, slemhinne- och hudblödningar.
DIAGNOSTIK:
Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten.
BEHANDLING:
Symtomatisk behandling då specifik behandling saknas. Det finns inget vaccin.