Malaria

  • Definition:Infektion med plasmodium-parasiten i röda blodkroppar. Smittan överförs mellan människor genom stick från anopheles-myggan.
  • Förekomst:År 2017 fick uppskattningsvis 219 miljoner människor malaria och uppskattningsvis 435 000 människor dog i sjukdomen. Under 2018 anmäldes i Sverige 190 fall av sjukdomen (majoriteten smittade i tropiska Afrika).
  • Symtom:Feber är närmast obligat för samtliga fem malaria-arter. Andra vanliga symtom är huvudvärk, myalgi och artralgi.
  • Kliniska fynd:Splenomegali ses vid längre tids sjukdom.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs genom mikroskopering av tjock droppe och utstryk.
  • Behandling:Det finns flera olika läkemedel som är effektiva mot malaria, och som alla hämmar parasiternas mognad i de röda blodkropparna. Ingen profylaktisk behandling ger ett fullständigt skydd mot malaria.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling och profylax

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.