Gå direkt till huvudinnehållet

Malaria

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion med plasmodium-parasiten i röda blodkroppar. Smittan överförs mellan människor genom stick från anopheles-myggan.
Förekomst:
År 2017 fick uppskattningsvis 219 miljoner människor malaria och uppskattningsvis 435 000 människor dog i sjukdomen. Under 2018 anmäldes i Sverige 190 fall av sjukdomen (majoriteten smittade i tropiska Afrika).
Symtom:
Feber är närmast obligat för samtliga fem malaria-arter. Andra vanliga symtom är huvudvärk, myalgi och artralgi.
Kliniska fynd:
Splenomegali ses vid längre tids sjukdom.
Diagnostik:
Diagnosen ställs genom mikroskopering av tjock droppe och utstryk.
Behandling:
Det finns flera olika läkemedel som är effektiva mot malaria, och som alla hämmar parasiternas mognad i de röda blodkropparna. Ingen profylaktisk behandling ger ett fullständigt skydd mot malaria.
 1. Greenwood BM, Bojang K, Whitty CJM, Targett GAT. Malaria. Lancet 2005; 365: 1487-98. PubMed  
 2. World Malaria Report 2018. WHO. www.who.int  
 3. International travel and Health. WHO. 2017. www.who.int  
 4. Annual epidemiological report 2019, ECDC ecdc.europa.eu  
 5. Rekommendationer för malariaprofylax 2019. Svenska infektionsläkarföreningen (SILF), hämtad 2019-09-09 infektion.net  
 6. Freedman DO. Malaria Prevention in Short-Term Travelers. Review article. N Engl J Med 2008; 359: 603-12. PubMed  
 7. Taylor SM, Molyneux ME, Simel DL, Meshnick SR, Juliano JJ. Does this patient have malaria? JAMA 2010; 304: 2048-56. PubMed  
 8. Guidelines for treatment of malaria, third edition, WHO 2015 www.who.int  
 9. Ljungberg J, Wångdahl A, Wyss K, Färnert A. Handläggning av malaria – ur ett svenskt perspektiv. Lakartidningen.se 2019-08-12 www.lakartidningen.se  
 10. Eriksson B, Hellgren U, Rombo L. Changes in erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein and hematological parameters in patients with acute malaria. Scand J Infect Dis. 1989;21(4):434-41. PubMed  
 11. Abdulla S, Schellenberg JA, Nathan R, Mukasa O, et al. Impact on malaria morbidity of a programme supplying insicticide treated nets in children aged under 2 years in Tanzania: community cross sectional study. BMJ 2001; 322: 270-3. PubMed  
 12. Lengeler C. Insecticide-treated bednets and curtains for preventing malaria. In: The Cochrane Library, issue 1, Oxford Update Software: 2001. The Cochrane Library  
 13. Lariam. FASS (2019-09-08). www.fass.se  
 14. Steffen R, Fuchs E, Schildknecht J et al. Mefloquine compared with other malaria chemoprophylactic regimens in tourists visiting east Africa. Lancet. 1993 May 22;341(8856):1299-303. PubMed  
 15. Tickell-Painter M, Maayan N, Saunders R et al. Mefloquine for preventing malaria during travel to endemic areas. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Oct 30;10:CD006491. PMID: 29083100 PubMed  
 16. First malaria vaccine receives positive scientific opinion from EMA. European Medicines Agency. Press release 24.07.2015 www.ema.europa.eu  
 17. Lalloo DG, Hill CR. Preventing malaria in travellers . BMJ 2008; 336: 1362-6. PubMed  
 18. White N.J. Malaria, Manson´s Tropical Diseases, 23rd edition 2013, page 532-601 Elsevier-Saunders.
 19. Wångdahl A, Wyss K, Saduddin D et al. Severity of Plasmodium falciparum and non-falciparum malaria in travelers and migrants: a nationwide observational study over two decades in Sweden. J Infect Dis. 2019 Jun 6. pii: jiz292. PMID: 31175365 PubMed  
 • Urban Hellgren, docent och överläkare, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL