Gå direkt till huvudinnehållet

Leptospirainfektion, leptospiros

Senast reviderad:


DEFINITION:
Leptospiros är en akut och ibland allvarlig infektion som orsakas av den spiralvridna bakterien (spiroketer) Leptospira interrogans. Sjukdomen är en zoonos och råttor är den främsta reservoaren.
FÖREKOMST:
Sjukdomen är mycket sällsynt i Sverige och endast ett fall har rapporterats sedan 2009.
SYMTOM:
Ofta mild sjukdomsbild i form av influensaliknande symtom eller feber av okänd orsak. Om bakterien ger sepsis (Weils sjukdom) är det inledande förloppet allvarligare och efter 4–5 dygn tillkommer lever- och njurpåverkan med gulsot, vätskeansamling i vävnaderna, eventuellt blödningar och meningit.
KLINISKA FYND:
Vid allvarlig sjukdom ofta snabbt förlopp med hög feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärtor, magsmärtor, illamående, kräkningar, röda ögon.
DIAGNOSTIK:
Diagnosen fastställs genom serologisk metod. Odling kan utföras på blod, spinalvätska eller urin.
BEHANDLING:
Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.