Gå direkt till huvudinnehållet

Lepra (spetälska)

Senast reviderad:


DEFINITION:
Lepra är en allvarlig kronisk infektionssjukdom, orsakad av Mycobacterium leprae, som kan leda till allvarliga neurologiska skador.
FÖREKOMST:
Tillståndet är endemisk i vissa delar av världen, så som Indien, Vietnam, Filippinerna. De få fall av leprasjuka som ses i Sverige är personer med ursprung från tropikerna.
SYMTOM:
Hos en exponerad, mottaglig person debuterar tillståndet med en hudlesion. Känselbortfall är vanligt.
KLINISKA FYND:
Hudlesioner och förstorade perifera nerver med nedsatt funktion är kliniska kännetecken.
DIAGNOSTIK:
Diagnosen ställs i regel utifrån patientens sjukdomsbild. Ibland kan diagnosen verifieras genom att man finner leprabakterier efter färgning och mikroskopering av patientvävnad. Också hudbiopsi kan bekräfta diagnosen.
BEHANDLING:
Läkemedelsbehandlingen inkluderar internationellt en kombination av rifampicin, dapson och klofazimin.