Japansk encefalit

Sammanfattning

  • DEFINITION:En myggöverförd allvarlig viral encefalit, som är utbredd i Sydostasien inklusive en rad populära turistorter. Smittar ej människa till människa.
  • FÖREKOMST:I Syd/sydostasien och de asiatiska delarna av Stillahavsländerna. Två svenska fall är kända under senare år. Patienterna hade smittats på Bali och i Thailand.
  • SYMTOM:Patienten insjuknar med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Efterhand nackstyvhet, förändrat mentalt status, eventuellt ryckningar, kramper, förlamningar och förlorat medvetande.
  • KLINISKA FYND:Neurologiska avvikelser.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs genom påvisande av antikroppar mot encefalitvirus i serum eller antigentester (PCR).
  • BEHANDLING:Symtomatisk behandling, då kurativ behandling saknas. Hög förekomst av betydande kognitiva sekvele.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.