Gå direkt till huvudinnehållet

Japansk encefalit

Senast reviderad:


DEFINITION:
En myggöverförd allvarlig viral encefalit, som är utbredd i Sydostasien inklusive en rad populära turistorter. Smittar ej människa till människa.
FÖREKOMST:
I Syd/sydostasien och de asiatiska delarna av Stillahavsländerna. Två svenska fall är kända under senare år. Patienterna hade smittats på Bali och i Thailand.
SYMTOM:
Patienten insjuknar med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Efterhand nackstyvhet, förändrat mentalt status, eventuellt ryckningar, kramper, förlamningar och förlorat medvetande.
KLINISKA FYND:
Neurologiska avvikelser.
DIAGNOSTIK:
Diagnosen ställs genom påvisande av antikroppar mot encefalitvirus i serum eller antigentester (PCR).
BEHANDLING:
Symtomatisk behandling, då kurativ behandling saknas. Hög förekomst av betydande kognitiva sekvele.