Gula febern

  • Definition:Infektion orsakad av flavivirus som överförs via myggstick. Kan ge potentiellt dödlig leverinflammation.
  • Förekomst:Cirka 200 000 kliniska fall årligen i tropiska Afrika och Sydamerika. Turister löper mycket liten risk att smittas. Sprids via smittade mygg som tar upp sjukdomen antingen från människor eller apor. Människor kan ej smitta varandra.
  • Symtom:Debuterar i regel akut med feber, huvudvärk, muskelvärk och illamående i 3–4 dagar (influensaliknande symtom), därefter spontan bättring. Cirka 15 % utvecklar sedan, efter några timmar till ett dygn, hög feber, leverinflammation, ikterus och spontana blödningar, framför allt från mag-tarmkanalen. 
  • Kliniska fynd:I första fasen influensaliknande symtom med feber. Om en andra fas inträder, även ikterus och allvarliga sjukdomstecken som blödningar. 
  • Diagnostik: Diagnosen ställs utifrån den typiska sjukdomsbilden. Man kan också påvisa antikroppar mot viruset från patientens blod. Levertester ger kraftigt utslag i andra fasen.
  • Behandling: Symtomatisk behandling. Det finns ingen effektiv behandling mot leverinflammationen. Gula febern-vaccin ger nära 100 % skydd.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.