Gå direkt till huvudinnehållet

Gula febern

Senast reviderad:


Definition:
Infektion orsakad av flavivirus som överförs via myggstick. Kan ge potentiellt dödlig leverinflammation.
Förekomst:
Cirka 200 000 kliniska fall årligen i tropiska Afrika och Sydamerika. Turister löper mycket liten risk att smittas. Sprids via smittade mygg som tar upp sjukdomen antingen från människor eller apor. Människor kan ej smitta varandra.
Symtom:
Debuterar i regel akut med feber, huvudvärk, muskelvärk och illamående i 3–4 dagar (influensaliknande symtom), därefter spontan bättring. Cirka 15 % utvecklar sedan, efter några timmar till ett dygn, hög feber, leverinflammation, ikterus och spontana blödningar, framför allt från mag-tarmkanalen. 
Kliniska fynd:
I första fasen influensaliknande symtom med feber. Om en andra fas inträder, även ikterus och allvarliga sjukdomstecken som blödningar. 
Diagnostik: 
Diagnosen ställs utifrån den typiska sjukdomsbilden. Man kan också påvisa antikroppar mot viruset från patientens blod. Levertester ger kraftigt utslag i andra fasen.
Behandling:
Symtomatisk behandling. Det finns ingen effektiv behandling mot leverinflammationen. Gula febern-vaccin ger nära 100 % skydd.