Gå direkt till huvudinnehållet

Ebolavirusinfektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hemorragisk feber på grund av infektion med ebolavirus.
Förekomst:
Ett antal afrikanska länder inom ett band med tio breddgrader från ekvatorn har upplevt epidemier med ökande frekvens efter år 2000. Sjukdomen är extremt ovanlig bland tillfälliga besökare.
Symtom:
Sjukdomen börjar med feber, huvudvärk, orkeslöshet, muskelsmärtor och halsont. Detta följs av kräkningar, vattnig diarré, bröstsmärtor och hosta, samt sviktande lever- och njurfunktion.
Kliniska fynd:
Efter 5–7 dagar utvecklar de flesta blödningar från tarmen och lungorna, och ett makulopapulöst utslag kan sprida sig över hela kroppen.
Diagnostik: 
Påvisning av ebolavirus eller hög titer av antikroppar mot viruset. Specifik virusdiagnostik utförs endast på ett laboratorium med skyddsnivå 4 vid Folkhälsomyndigheten.
Behandling:
Det finns ingen godkänd antiviral behandling. Experimentell antiviral behandling har osäker effekt. Ett vaccin under utveckling, rVSV-ZEBOV, har visat lovande resultat i en fas-3 studie. Se även Folkhälsomyndighetens skrift Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola (2015) 
 1. World Health Organisation. Situation report. Ebola virus disease. 10 June 2016. apps.who.int  
 2. WHO media centre. Final trial results confirm Ebola vaccine provides high protection against disease. Dec. 23, 2016 www.who.int  
 3. European Centre for Disease Prevention and Control. Ebola outbreak in Uganda, as of 13 December 2022. Published 16 Dec 2022. www.ecdc.europa.eu  
 4. Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola. Socialstyrelsen (2014-08-07). www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Pourrut X, Delicat A, Rollin PE et al. Spatial and temporal patterns of Zaire ebolavirus antibody prevalence in the possible reservoir bat species. J Infect Dis 2007; 196: 176-83. PubMed  
 6. Leroy EM, Kumulungui B, Pourrut X et al. Fruit bats as reservoirs of Ebola virus. Nature 2005; 438: 575-6. PubMed  
 7. Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion. Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Deen GF, Knust B, Broutet N, et al. Ebola RNA Persistence in Semen of Ebola Virus Disease Survivors — Preliminary Report. New Engl J Med 2015. doi:10.1056/NEJMoa1511410 DOI  
 9. Mate SE, Kugelman JR, Nyenswah TG, et al. Molecular Evidence of Sexual Transmission of Ebola Virus. New Engl J Med 2015. doi:10.1056/NEJMoa1509773 DOI  
 10. Becquart P, Wauquier N, Mahlakõiv T, et al. High prevalence of both humoral and cellular immunity to Zaire ebolavirus among rural populations in Gabon. PLoS One 2010; 5: e9126. PubMed  
 11. Richardson ET, Kelly JD, Barrie MB, et al. Minimally Symptomatic Infection in an Ebola 'Hotspot': A Cross-Sectional Serosurvey.. PLoS Negl Trop Dis 2016; 11: e0005087. pmid:27846221 PubMed  
 12. Zampieri CA, Sullivan NJ, and Nabel GJ. Immunopathology of highly virulent pathogens: insights from Ebola virus. Nat Immunol 2007; 8: 1159-64. PubMed  
 13. Bausch DG, Sprecher AG, Jeffs B et al. Treatment of Marburg and Ebola hemorrhagic fevers: A strategy for testing new drugs and vaccines under outbreak conditions. Antiviral Res 2008; 78: 150-61. PubMed  
 14. Bah EI, Lamah MC, Fletcher T, et al. Clinical Presentation of Patients with Ebola Virus Disease in Conakry, Guinea. N Engl J Med. 2014 Nov 5. PMID: 25372658. PubMed  
 15. Schieffelin JS, Shaffer JG, Goba A, et al. Clinical illness and outcome in patients with ebola in Sierra Leone. N Engl J Med 2014. doi:10.1056/NEJMoa1411680. DOI  
 16. Manual for the care and management of patients in Ebola Care Units/ Community Care Centres. Interim emergency guidance. Hämtad 2019-08-26 www.who.int  
 17. Mulangu S, Dodd LE, Davey RT, et al. A Randomized, Controlled Trial of Ebola Virus Disease Therapeutics. N Engl J Med 2019; 381: 2293-303. pmid:31774950 PubMed  
 18. van Griensven J, Edwards T, de Lamballerie X et al. Evaluation of Convalescent Plasma for Ebola Virus Disease in Guinea. N Engl J Med. 2016 Jan 7;374(1):33-42. PMID: 26735992 PubMed  
 19. Yamin D, Gertler S, Ndeffo-Mbah ML, et al. Effect of Ebola progression on transmission and control in Liberia. Ann Intern Med 2014. doi.10.7326/M14-2255. PMID: 25347321 PubMed  
 20. Henao-Restrepo AM, Camacho A, Longini IM, et al. Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola virus disease: final results from the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-randomised trial (Ebola Ça Suffit!). Lancet 2016 Dec; Epub ahead of print: S0140-6736(16)32621-6. pmid:28017403 PubMed  
 21. WHO media centre. Key facts. Ebola virus disease, last updated 23 February 2021. www.who.int  
 22. PREVAC Study Team. Randomized Trial of Vaccines for Zaire Ebola Virus Disease. N Engl J Med 2022; 387: 2411-2424. pmid:36516078 PubMed  
 23. Bowen L, Smith B, Steinbach S, et al. Survivors of Ebola virus disease have persistent neurologic deficits. AAN Annual Meeting Abstract . www.aan.com  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL