Denguefeber

  • Definition:Virussjukdom orsakad av denguevirus, som överförs via myggstick. 
  • Förekomst:Finns i närmare 130 tropiska och subtropiska länder, uppskattningsvis 390 miljoner fall årligen. Varje år anmäls cirka 150 fall av denguefeber i Sverige, de flesta hade smittats i Thailand.
  • Symtom:Klassisk denguefeber ger influensaliknande sjukdom med feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor som även kan ge mässlingsliknande utslag och milda blödningar (hud, näsa, tandkött, ögon). Hemorragisk dengue ger också blödningar i många inre organ, även från huden, liksom från mag- och tarmkanalen.
  • Kliniska fynd:Feber, efter några dagars sjukdom utslag hos hälften. Hudblödningar ses vid hemorragisk typ.
  • Diagnostik:Non-structural protein är påvisbart från första feberdygnet. Snabbtester är positiva efter cirka 7 dygn. Antikroppar mot denguevirus påvisas i patientens blod. 
  • Behandling:Symtomatisk behandling, vätskeersättning, eventuellt paracetamol mot smärtor. Inläggning på sjukhus vid hemorragisk denguefeber. Vaccin är under utprövning.

Sjukdomsinformation

  • Denguefeber – Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.