Gå direkt till huvudinnehållet

Denguefeber

Senast reviderad:


Definition:
Virussjukdom orsakad av denguevirus, som överförs via myggstick. 
Förekomst:
Finns i närmare 130 tropiska och subtropiska länder, uppskattningsvis 390 miljoner fall årligen. Varje år anmäls cirka 150 fall av denguefeber i Sverige, de flesta hade smittats i Thailand.
Symtom:
Klassisk denguefeber ger influensaliknande sjukdom med feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor som även kan ge mässlingsliknande utslag och milda blödningar (hud, näsa, tandkött, ögon). Hemorragisk dengue ger också blödningar i många inre organ, även från huden, liksom från mag- och tarmkanalen.
Kliniska fynd:
Feber, efter några dagars sjukdom utslag hos hälften. Hudblödningar ses vid hemorragisk typ.
Diagnostik:
Non-structural protein är påvisbart från första feberdygnet. Snabbtester är positiva efter cirka 7 dygn. Antikroppar mot denguevirus påvisas i patientens blod. 
Behandling:
Symtomatisk behandling, vätskeersättning, eventuellt paracetamol mot smärtor. Inläggning på sjukhus vid hemorragisk denguefeber. Vaccin är under utprövning.