Chikungunyavirusinfektion

Sammanfattning

  • DEFINITION:Myggöverförd virussjukdom med feber och ledvärk. Sjukdomen är nästan alltid självläkande.
  • FÖREKOMST:Sjukdomen förekommer normalt i Östafrika, Indien, Sydostasien och på senare år även i Karibien och Centralamerika. 
  • SYMTOM:Akut insjuknande med hög feber, huvudvärk, muskelvärk och ledvärk. Några kan få ett okarakteristiskt hudutslag, konjunktivit och små blödningar, framför allt från näsa och tandkött. Hos vissa kan ledvärken (främst i anklar och handleder) kvarstå i månader.
  • KLINISKA FYND:Kliniska fynd är feber och eventuellt hudutslag, tecken på blödning och artrit. 
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen kan verifieras genom antikroppsbestämning i serum eller genom PCR.
  • BEHANDLING:Symtomatisk behandling.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.