Chagas sjukdom (amerikansk trypanosomiasis)

Sammanfattning

  • DEFINITION:Infektionssjukdom orsakad av den encelliga parasiten Trypanosoma cruzi. Kan ge ett akut förlopp (främst hos barn), men är i regel utan tidiga symtom. Obehandlad ger den ett kroniskt förlopp hos 20–30 %. 
  • FÖREKOMST:Förekommer i Central- och Sydamerika. Man beräknar att 6–7 miljoner människor är smittade, de flesta blir smittade som barn.
  • SYMTOM:Symtomen i akutfasen är ofta från ögonen eller huden (chagom) och efter någon vecka tillstöter feber, trötthet, huvudvärk samt i regel svullnad av lymfkörtlar, lever och mjälte.
  • KLINISKA FYND:Kliniska fynd kan vara myokardit, hepatomegali och generaliserad lymfadenopati.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs genom parasitologiska och serologiska metoder (mikroskopi, PCR, antikroppbestämning).
  • BEHANDLING:Triazolderivaten nifurtimox och benznidazol används till att behandla Chagas sjukdom. Behandlingen är effektiv tidigt i förloppet, men också vuxna med kronisk form av sjukdomen kan få bromsad/avstannad progression genom behandling.

Sjukdomsinformation

ICD-10

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.