Gå direkt till huvudinnehållet

Brucellos

Senast reviderad:


Definition:
Kronisk granulomatös infektion orsakad av en av flera brucellabakterier. Är en zoonos. 
Förekomst:
Ett fåtal svenskar smittas årligen rapporteras mellan 4 och 16 fall av brucellos. De har nästan uteslutande smittats utomlands (främst i Mellanöstern eller afrikanska länder).
Symtom:
Sjukdomsbilden karakteriseras av långdragna, återkommande feberperioder (undulerande feber), huvudvärk, muskelvärk och trötthet.
Kliniska fynd:
Ofta blygsamma kliniska fynd. Aptitlöshet och viktnedgång. Hälften har svullna lymfkörtlar och splenomegali. Hos några få utvecklas en septisk bild.
Diagnostik:
Diagnos ställs genom att bakterien påvisas i blod/benmärg eller urin (bakterieodling) eller genom att påvisa antikroppar mot brucellabakterier i blodet.
Behandling:
Kombinationsbehandling med antibiotika är nödvändig, och behandlingen är långvarig.