Gå direkt till huvudinnehållet

Babesios

Senast reviderad:


Definition:
Zoonos, parasit som överförs från värddjur via fästingbett.
Förekomst:
Sjukdomen är sällsynt hos människa i Sverige, men finns endemisk i delar av USA. En studie i Skåne (2019) visade dock att 16,3 % av patienter som var seropositiva för Borrelia burgdorferi och 2,5 % av av en frisk kontrollgrupp hade IgG-antikroppar mot Babesia.
Symtom:
Parasiten infekterar röda blodkroppar och ger malarialiknande symtom med feber, frossa, muskelvärk, hemolytisk anemi och ibland gulsot, mörkfärgad urin samt en viss leverpåverkan. Förloppet kan också vara mildare. 
Kliniska fynd:
Hög feber, anemiutveckling, lätt förhöjt leverstatus vanligt.
Diagnostik:
Diagnosen ställs vid påvisning av parasiten i blodutstryk via mikroskopi. 
Behandling:
Kombinationsbehandling med antimalariamedel och antibiotika.