Amöbainfektion

  • Definition:Protozosjukdom orsakad av Entamoeba histolytica som förekommer över hela världen, men mest i tropiska områden.
  • Förekomst:Under 2018 verifierades 41 fall av amöbainfektion i Sverige, varav 30 var smittade utomlands.
  • Symtom:Vanligast är subakut förlopp med diarré och buksmärtor. 
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara palpationsömhet i buken. Feber är sällsynt vid intestinal infektion, men vanlig vid infektion som spritt sig till levern.
  • Diagnostik:Baseras på anamnes, kliniska fynd, epidemiologi och mikroskopisk analys av avföringsprov eller tarmslemhinna, eventuellt PCR. Serologi vid misstänkt amöbaorsakad leverabscess.
  • Behandling:Läkemedelsbehandling, beroende på om patienten är symtomatisk eller bärare. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och förlopp

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.