Gå direkt till huvudinnehållet

Amöbainfektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Protozosjukdom orsakad av Entamoeba histolytica som förekommer över hela världen, men mest i tropiska områden.
Förekomst:
Under 2018 verifierades 41 fall av amöbainfektion i Sverige, varav 30 var smittade utomlands.
Symtom:
Vanligast är subakut förlopp med diarré och buksmärtor. 
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara palpationsömhet i buken. Feber är sällsynt vid intestinal infektion, men vanlig vid infektion som spritt sig till levern.
Diagnostik:
Baseras på anamnes, kliniska fynd, epidemiologi och mikroskopisk analys av avföringsprov eller tarmslemhinna, eventuellt PCR. Serologi vid misstänkt amöbaorsakad leverabscess.
Behandling:
Läkemedelsbehandling, beroende på om patienten är symtomatisk eller bärare. 
 1. Haque R, Huston CD, Hughes M, Houpt E, Petri WA. Amebiasis. N Engl J Med 2003; 348: 1565-73. PubMed  
 2. Pritt BS, Clark CG. Amebiasis. Mayo Clin Proc. 2008 Oct. 83(10):1154-9. PMID: 18828976. PubMed  
 3. Stanley SL. Amoebiasis. Lancet 2003; 361: 1025-34. PubMed  
 4. Haque R, Ali IM, Sack RB Jr, et al. Amebiasis and mucosal IgA antibody against the Entamoeba histolytica adherence lectin in Bangladeshi children. J Infect Dis 2001; 183: 1787-93. PubMed  
 5. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om amöbainfektion. 2016-07-19 (hämtad 2019-06-18). www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Gonzales MLM, Dans LF, Martinez EG. Antiamoebic drugs for treating amoebic colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006085. DOI: 10.1002/14651858.CD006085.pub2 DOI  
 7. Folkhälsomyndigheten. Årsrapport Entamoeba histolytica 2018. (Hämtad 2019-06-18). www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsblad Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica), läkarinformation 2019-01-17 (hämtad 2019-06-19). slf.se  
 9. Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsblad amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica), Patientinformation 2019-01-17 (hämtad 2019-06-19). slf.se  
 10. Socialstyrelsen. Asylsökande och andra flyktingar – Provtagning. 2019-05-04 (hämtad 2019-06-19). www.socialstyrelsen.se  
 11. Blessman J, Pham L Van, Nu PAT, et al. Epidemiology of amebiasis in a region of high incidence of amebic liver abscess in central Vietnam. Am J Trop Med Hyg 2002; 66: 578-83. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas