Systemisk svampinfektion

Basfakta

Definition

  • Invasiva mykoser.
  • Svampinfektion som kan spridas till hela organismen via blodomloppet.
  • Det är ofta svårt att skilja kolonisering från infektion.
  • Systemiska svampinfektioner ökar i förekomst och utgör en signifikant del av de nosokomiala infektionerna.1
  • Se separata dokument om aspergillos, aktinomykos, pneumocystis pneumoni, kryptokockos.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.