Pneumocystis pneumonia

Basfakta

Definition

  • Infektion med Pneumocystis jiroveci (tidigare kallad P. carinii ), en opportunistisk svampinfektion.
  • Är den mest prevalenta opportunistiska infektionen bland patienter infekterade med HIV1-2
  • Pneumocystis klassificerades som en svamp 1988 och kan inte odlas i kultur.3
  • Pneumocystis pneumonia är ofta den sjukdom som varnar för att HIV-infektionen har utvecklats till AIDS:4
    • När T-hjälpar-cellantalet (CD4 +) är lägre än 200 celler per mm3
  • Förekommer även hos patienter med andra orsaker (icke-HIV) till ett försvagat immunförsvar5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.