Kryptokockos

Basfakta

Definition

  • Infektion orsakad av Cryptococcus neoformans, en jästsvamp.
  • Uppstår nästan uteslutande hos personer med nedsatt immunförsvar och 80–90 % av fallen inträffar hos personer med aids:1
    • Av de återstående fallen inträffar ungefär hälften hos immunfriska, medan malign sjukdom, speciellt Hodgkins sjukdom, och organtransplantation är viktiga riskfaktorer i den sista gruppen
  • Primärinfektionen är i lungorna och är oftast asymtomatisk. Disseminerad sjukdom yttrar sig oftast som meningit.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.