Koccidioidomykos

Basfakta

Definition

  • Även kallad "Valley-feber".
  • Är en svampinfektion som orsakas av inandning av sporer från Coccidioides immitis, en svamp som uppträder endemiskt i de torra regionerna av sydvästra USA, framför allt i centrala Kalifornien, Arizona, delar av Texas och Mexiko1-3 – det finns också rapporter om fall i Central- och Sydamerika.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.