Histoplasmos

Basfakta

Definition

  • Histoplasmos är en systemisk svampinfektion som kan orsaka sjukdom med varierande svårighetsgrad.
  • Infektionen startar oftast i lungorna.
  • Infektion med Histoplasma capsulatum är ofta asymtomatisk hos friska människor, men utbrott av sjukdomen har rapporterats, speciellt efter vistelse i grottor med fladdermöss.1-2
  • Sjukdomen beskrevs första gången 1906.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.