Aspergillos

Basfakta

Definition

  • Sjukdomar orsakade av mögelsvamparten Aspergillus (strålmögel).
  • Kan orsaka infektioner i lungor, luftvägar, näsa, bihålor och hörselgångar, och kan hos personer med nedsatt immunförsvar också spridas till inre organ såsom hjärna och njurar.
  • Allergisk bronkopulmonell aspergillos är en överkänslighetsreaktion mot aspergillussporer och ses som förvärrad astma.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.