Toxoplasmos

Basfakta

Definition

  • En generaliserad parasitinfektion orsakad av protozon Toxoplasma gondii.1
  • Tillståndet är ofta asymtomatiskt i immunkompetenta individer.
  • Infektion under graviditeten kan leda till medfödd toxoplasmos hos barnet, en allvarlig sjukdom med ökad dödlighet och risk för hjärnskada och sensoriska defekter.
  • Genomgången infektion ger en livslång antikroppsreaktion.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.