Springmask

  • Definition:Springmask är en parasit som lever i tarmsystemet hos människor.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd.
  • Symtom:Typiskt symtom är perianal klåda på natten.
  • Kliniska fynd:Springmask, vita, nålformade och 8–13 mm långa, kan ofta observeras runt ändtarmsöppningen.
  • Diagnostik:Fynd av springmask, alternativt fynd av springmaskägg vid mikroskopisk undersökning efter att tejp tryckts mot anus.
  • Behandling:Hygienåtgärder. Maskmedel, ofta till hela familjen.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.