Gå direkt till huvudinnehållet

Springmask

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Springmask är en parasit som lever i tarmsystemet hos människor.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Typiskt symtom är perianal klåda på natten.
Kliniska fynd:
Springmask, vita, nålformade och 8–13 mm långa, kan ofta observeras runt ändtarmsöppningen.
Diagnostik:
Fynd av springmask, alternativt fynd av springmaskägg vid mikroskopisk undersökning efter att tejp tryckts mot anus.
Behandling:
Hygienåtgärder. Maskmedel, ofta till hela familjen.
  1. Smith MJ. Pinworm infection. BMJ Best Practice, last updated June 08, 2015. bestpractice.bmj.com  
  2. Bøås H, Tapia G, Sødahl JA, et al. Enterobius vermicularis and Risk Factors in Healthy Norwegian Children. Pediatr Infect Dis 2012; 31: 927-30. pmid: 22531241 PubMed  
  3. Huh S. Pinworm. Medscape, last updated Aug 16, 2017. emedicine.medscape.com  
  4. Ramezani MA, Dehghani MR. Relationship between Enterobius vermicularis and the incidence of acute appendicitis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. January 2007. 38:20-3 imsear.li.mahidol.ac.th  
  5. Diav-Citrin O, Shechtman S, Arnon J, et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to mebendazole: A prospective controlled cohort study. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 282. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin (NEL)