Spolmask, ascariasis

Definition:Spolmask är en 10–30cm lång vitaktig mask som kan infektera människor.
Förekomst:Den är inte särskilt vanlig i Norden, men kraftigt utbredd runt om i världen.
Symtom:Milda fall ger inga symtom. Vanligast är att mask ses i avföringen.
Kliniska fynd:Inga egentliga kliniska fynd.
Diagnostik:Tilläggsundersökningar kan vara mikroskopi av ägg.
Behandling:Behandlingen är maskdödande medel, mebendazol.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och förlopp

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.